Den här bloggen kommer att handla om…

…min kandidatuppsats i socialantropologi vid Lunds universitet. Den kommer troligtvis fungera som ett sätt att få ut information till er där ute men också ett sätt för mig att slipa på mina egna argument och hypoteser. Jag blir extra glad om du kommenterar när du inte håller med mig eller håller med mig eller kan erbjuda mig en ny vinkling jag själv inte upptäckt.

Det område jag valt för min uppsats är den kinesiska affärskulturen, ett brett område som jag behöver dela upp i bitar och analysera var för sig för att bidra med förståelse till de olika fenomen inom begreppet kultur.

Antropologi är en tvärvetenskaplig disciplin och fokus ligger på människors beteende, vilket gör att jag ”sniffar” i teorier som rör allt från ekonomi, gåvor, makt, auktoritet till riter och symboler och mycket annat. Det känns spännande och utmanande på samma gång och när jag tvekar på om jag kommer klara av uppgiften brukar jag tänka, att om flera miljoner andra människor har klarat av skriva en kandidatuppsats, kan även jag klara det. Tova, min handledare, sa klokt vid vårt första möte: ”Se det som en förlängd tenta och inte som en kandidatuppsats”. Det var en förlösande mening för mig. Tack för det, Tova!

Den 13 januari 2012 ska jag lägga fram min uppsats för opponering. Den dagen är även min födelsedag och jag hoppas på en riktigt värdefull present, en godkänd väldigt stor tenta.

I alla fall, välkomna på resan för de som vill hänga med!

Annonser