Att göra affärer i dagens Kina…

… heter en bok som jag läst några kapitel ur. På baksidan beskrivs den som efterlängtad eftersom den handlar om ”konsten att göra framgångsrika affärer i Kina”. I sista kapitlet ger redaktören Tony Fang fjorton råd vid förhandling och affärer med Kina. Den här boken är bara en av många som finns att köpa inom affärsvärlden som hanterar den mer vardagliga problematiken när man möter människor från andra delar av världen.

De konsulter som arbetar som Interculturalists har just denna approach, hur man ska agera på vardagsbasis i främmande länder (den amerikanska fredskåren efterlängtade en sådan kunskap och ska kanske ses som de som grundlade interculturalist-branschen), och som jag tolkar det, framförallt, hur man ska undvika så kallade kulturkrockar. (Jag tycker ordet kulturkrock är lite kul, jag ser framför mig hur det kraschar och det säger pang när människor från olika grupper missförstår varandra).

Här är i alla fall Fangs fjorton råd som jag kortat ner men anser att jag behållit deras andemening. Vad jag vill säga är att jag vill sätta ordet ”Varför?” efter de flesta av dessa råd. Det är där mitt intresse och min nyfikenhet ligger. Och det är väl någonstans det som min uppsats går ut på, att förklara dessa varför inom ramen för den antropologiska disciplinen.

1. Skicka rätt team till KIna

2. Ha kunskap om kinesisk politik eftersom de har stort inflytande på affärsklimatet. De vill också visa att du har stort eget stöd från den egna regeringen.

3. Identifiera de verkliga kinesiska förhandlarna

4. Tänk mer i sociala än juridiska termer. Kinerser litar mer på människor och personkemi än på skriftlia kontrakt.

5. De som lyckas bäst i Kina är de företag med egna kontor och inhemsk personal i Kina. Utbilda personalen.

6. Behåll samma team. I Kina gör man affärer med personer och inte företag, guanxi.

7. Lägg på en viss marginal på priset för prutmånens skull, då behöver inte den kinesiske förhandlaren förlora ansiktet inför sina överordnade.

8. Hjälp din kinesiske motpart eftersom de är rädda att göra misstag

9. Bjud in kineser till förhandlingar utomlands. Dyrt i Kina och ger kineser en inblick i svensk kultur och affärsklimat.

10. Använd siffran 8 och inte siffran 4 i produkter. 8 låter likt ordet rik på kinesiska och 4 låter som död. Ericsson använder siffran 8 till sina mobilserier och inte 4.

11. Ha tålamot. ”Ju mer bråttom man har, desto sämre resultat”.

12 Tro inte helt på ansiktsmyten. En skicklig förhandlare känner till de kinesiska särdragen och är sig själv.

13. Betrakta Kina som Kinas Förenta Stater. Stora etniska, språkliga och regionala skillnader. Strategier som fungerar bra i södra Kina funkar kanske alls i norra.

14. Inse att Kina är allas Kina.

Källa: Att göra affärer i dagens Kina. Tony Fang, red. 2005.

Annonser