Konfucius

”Mästaren sade: En ung man bör vara en god son hemma; ute bör han visa vördnad för de äldre. Han bör vara allvarlig och sanningskär. Av kärlek till alla bör han överflöda; dygdernas vänskap bör han söka och odla. Om tid och tillfälle står honom åter sedan han uppfyllt dessa ting, då bör han ägna dem åt höviska studier.”

Källa: Samtalen med Konfucius, Norstedts 1997

Kong Fuzi, kinesisk tänkare, född 551 f.K.
Han förespråkade medelvägen, vilket får mig att tänka på mellanmjölk, vilket får mig att tänka på lagom, vilket får mig att tänka på att kineser är som vi svenskar.

Annonser