Konfucius

”Mästaren sade: En ung man bör vara en god son hemma; ute bör han visa vördnad för de äldre. Han bör vara allvarlig och sanningskär. Av kärlek till alla bör han överflöda; dygdernas vänskap bör han söka och odla. Om tid och tillfälle står honom åter sedan han uppfyllt dessa ting, då bör han ägna dem åt höviska studier.”

Källa: Samtalen med Konfucius, Norstedts 1997

Kong Fuzi, kinesisk tänkare, född 551 f.K.
Han förespråkade medelvägen, vilket får mig att tänka på mellanmjölk, vilket får mig att tänka på lagom, vilket får mig att tänka på att kineser är som vi svenskar.

Annonser

Dagens bok och dagens Chengyu

Idag är min plan att läsa lite i Samtalen med Konfucius. Eller kanske läsa Bourdieus teorier om symboliskt och socialt kapital. Eller varför inte en något mer lättläst artikel av någon interkulturalist. Eller kanske Ann Jordans bok Business Anthropology. Jag har nog 25 böcker och lika många artiklar som jag lånat, köpt eller tankat ner från internet (LibHub). Allt ligger snyggt (eller ja…) travat på mitt skrivbord, kanske jag ska utöka bordsytan för att få bättre överblick? Jo, det blir nog en av dagens mer praktiska åtgärder. Därefter tar jag tag i mina beslutskval om vilka texter jag ska läsa idag.

I morse kom jag, genom en av mina kinesiska kontakter på LinkedIn, över förklaringar på några kinesiska idiom – chengyu. För min kontakt verkar dessa idiom vara en viktig del av hans liv och han menar att det alltid känns tillfredsställande att komma över en ny chengyu (det finns flera tusen) som är levande och användbar i många situationer. Jag får känslan av att han lever med dessa ordspråk och funderar över dem en hel del i sin vardag.

En chengyu består oftast av fyra tecken och är essensen av en längre berättelse. Det går sällan att utläsa vad dessa fyra tecken menar utan att ha kunskap om historien den är härledd från.

Ett exempel:

”Chengyu’n (枯 鱼 之 肆 kūyúzhīsì) betyder ordagrant ”torkad fisk på marknaden”. Du har antagligen ingen aning om vad denna kinesiska idiom är tänkt att innebära så låt mig summera historien: Det var en gång en man som hittat en nästan död fisk vid sidan av vägen. Fisken bad honom om lite vatten för att rädda hans liv. Mannen svarade att han var på väg att resa till Yangzi River och lovade att ta med lite vatten tillbaka till honom. Fisken sade: ”När du kommer tillbaka, kommer jag redan vara en torkad fisk på marknaden.

Och sedan den dagen (påstås det) säger kineser, att när något har nått den torkade fiskmarknaden är det en situation där all hjälp kommer för sent. ”

Källa: http://www.chinese-chengyu.com/about-chengyu-idioms
Min översättning.

Hurra för informant och litteratur

Jag har fått kontakt med (genom min son Louis. Merci!), en kinesisk man i Lund som gärna vill träffa mig för att prata om kinesisk kultur och affärskultur i alla dess uttryck. Han har bott många år i Sverige men så som jag tolkar det, fortfarande väldigt ”kinesisk”. Jag blir i alla fall väldigt glad för denna möjlighet, det känns viktigt att möta och se på verkligheten därute och inte endast dra slutsatser utifrån litteraturen.

Min plan är självfallet att vara ordentligt förberedd genom att vara väl påläst om bland annat konfucianismen och kinesisk stridskonst, som jag ser fram emot att prata med min informant om.

Jag läser för närvarande både mer ytliga handböcker om affärslivet (typ Business-litteratur) men även djupgående och analyserande text av exempelvis Bourdieu, Mauss, Smart med flera.

Jag fick tag på ”Samtalen med Konfucius” (översättning Alf Henriksson) på ett antikvariat i Lund, som jag har börjat bläddra i. Jag tänker att det borde finnas mycket att utläsa direkt utifrån Kon-Fu-Tse eftersom den konfucianska filosofin verkar fortsatt prägla hur man gör affärer med varandra i Kina.