Att göra affärer i dagens Kina…

… heter en bok som jag läst några kapitel ur. På baksidan beskrivs den som efterlängtad eftersom den handlar om ”konsten att göra framgångsrika affärer i Kina”. I sista kapitlet ger redaktören Tony Fang fjorton råd vid förhandling och affärer med Kina. Den här boken är bara en av många som finns att köpa inom affärsvärlden som hanterar den mer vardagliga problematiken när man möter människor från andra delar av världen.

De konsulter som arbetar som Interculturalists har just denna approach, hur man ska agera på vardagsbasis i främmande länder (den amerikanska fredskåren efterlängtade en sådan kunskap och ska kanske ses som de som grundlade interculturalist-branschen), och som jag tolkar det, framförallt, hur man ska undvika så kallade kulturkrockar. (Jag tycker ordet kulturkrock är lite kul, jag ser framför mig hur det kraschar och det säger pang när människor från olika grupper missförstår varandra).

Här är i alla fall Fangs fjorton råd som jag kortat ner men anser att jag behållit deras andemening. Vad jag vill säga är att jag vill sätta ordet ”Varför?” efter de flesta av dessa råd. Det är där mitt intresse och min nyfikenhet ligger. Och det är väl någonstans det som min uppsats går ut på, att förklara dessa varför inom ramen för den antropologiska disciplinen.

1. Skicka rätt team till KIna

2. Ha kunskap om kinesisk politik eftersom de har stort inflytande på affärsklimatet. De vill också visa att du har stort eget stöd från den egna regeringen.

3. Identifiera de verkliga kinesiska förhandlarna

4. Tänk mer i sociala än juridiska termer. Kinerser litar mer på människor och personkemi än på skriftlia kontrakt.

5. De som lyckas bäst i Kina är de företag med egna kontor och inhemsk personal i Kina. Utbilda personalen.

6. Behåll samma team. I Kina gör man affärer med personer och inte företag, guanxi.

7. Lägg på en viss marginal på priset för prutmånens skull, då behöver inte den kinesiske förhandlaren förlora ansiktet inför sina överordnade.

8. Hjälp din kinesiske motpart eftersom de är rädda att göra misstag

9. Bjud in kineser till förhandlingar utomlands. Dyrt i Kina och ger kineser en inblick i svensk kultur och affärsklimat.

10. Använd siffran 8 och inte siffran 4 i produkter. 8 låter likt ordet rik på kinesiska och 4 låter som död. Ericsson använder siffran 8 till sina mobilserier och inte 4.

11. Ha tålamot. ”Ju mer bråttom man har, desto sämre resultat”.

12 Tro inte helt på ansiktsmyten. En skicklig förhandlare känner till de kinesiska särdragen och är sig själv.

13. Betrakta Kina som Kinas Förenta Stater. Stora etniska, språkliga och regionala skillnader. Strategier som fungerar bra i södra Kina funkar kanske alls i norra.

14. Inse att Kina är allas Kina.

Källa: Att göra affärer i dagens Kina. Tony Fang, red. 2005.

Annonser

Dagens bok och dagens Chengyu

Idag är min plan att läsa lite i Samtalen med Konfucius. Eller kanske läsa Bourdieus teorier om symboliskt och socialt kapital. Eller varför inte en något mer lättläst artikel av någon interkulturalist. Eller kanske Ann Jordans bok Business Anthropology. Jag har nog 25 böcker och lika många artiklar som jag lånat, köpt eller tankat ner från internet (LibHub). Allt ligger snyggt (eller ja…) travat på mitt skrivbord, kanske jag ska utöka bordsytan för att få bättre överblick? Jo, det blir nog en av dagens mer praktiska åtgärder. Därefter tar jag tag i mina beslutskval om vilka texter jag ska läsa idag.

I morse kom jag, genom en av mina kinesiska kontakter på LinkedIn, över förklaringar på några kinesiska idiom – chengyu. För min kontakt verkar dessa idiom vara en viktig del av hans liv och han menar att det alltid känns tillfredsställande att komma över en ny chengyu (det finns flera tusen) som är levande och användbar i många situationer. Jag får känslan av att han lever med dessa ordspråk och funderar över dem en hel del i sin vardag.

En chengyu består oftast av fyra tecken och är essensen av en längre berättelse. Det går sällan att utläsa vad dessa fyra tecken menar utan att ha kunskap om historien den är härledd från.

Ett exempel:

”Chengyu’n (枯 鱼 之 肆 kūyúzhīsì) betyder ordagrant ”torkad fisk på marknaden”. Du har antagligen ingen aning om vad denna kinesiska idiom är tänkt att innebära så låt mig summera historien: Det var en gång en man som hittat en nästan död fisk vid sidan av vägen. Fisken bad honom om lite vatten för att rädda hans liv. Mannen svarade att han var på väg att resa till Yangzi River och lovade att ta med lite vatten tillbaka till honom. Fisken sade: ”När du kommer tillbaka, kommer jag redan vara en torkad fisk på marknaden.

Och sedan den dagen (påstås det) säger kineser, att när något har nått den torkade fiskmarknaden är det en situation där all hjälp kommer för sent. ”

Källa: http://www.chinese-chengyu.com/about-chengyu-idioms
Min översättning.