Dagens bok och dagens Chengyu

Idag är min plan att läsa lite i Samtalen med Konfucius. Eller kanske läsa Bourdieus teorier om symboliskt och socialt kapital. Eller varför inte en något mer lättläst artikel av någon interkulturalist. Eller kanske Ann Jordans bok Business Anthropology. Jag har nog 25 böcker och lika många artiklar som jag lånat, köpt eller tankat ner från internet (LibHub). Allt ligger snyggt (eller ja…) travat på mitt skrivbord, kanske jag ska utöka bordsytan för att få bättre överblick? Jo, det blir nog en av dagens mer praktiska åtgärder. Därefter tar jag tag i mina beslutskval om vilka texter jag ska läsa idag.

I morse kom jag, genom en av mina kinesiska kontakter på LinkedIn, över förklaringar på några kinesiska idiom – chengyu. För min kontakt verkar dessa idiom vara en viktig del av hans liv och han menar att det alltid känns tillfredsställande att komma över en ny chengyu (det finns flera tusen) som är levande och användbar i många situationer. Jag får känslan av att han lever med dessa ordspråk och funderar över dem en hel del i sin vardag.

En chengyu består oftast av fyra tecken och är essensen av en längre berättelse. Det går sällan att utläsa vad dessa fyra tecken menar utan att ha kunskap om historien den är härledd från.

Ett exempel:

”Chengyu’n (枯 鱼 之 肆 kūyúzhīsì) betyder ordagrant ”torkad fisk på marknaden”. Du har antagligen ingen aning om vad denna kinesiska idiom är tänkt att innebära så låt mig summera historien: Det var en gång en man som hittat en nästan död fisk vid sidan av vägen. Fisken bad honom om lite vatten för att rädda hans liv. Mannen svarade att han var på väg att resa till Yangzi River och lovade att ta med lite vatten tillbaka till honom. Fisken sade: ”När du kommer tillbaka, kommer jag redan vara en torkad fisk på marknaden.

Och sedan den dagen (påstås det) säger kineser, att när något har nått den torkade fiskmarknaden är det en situation där all hjälp kommer för sent. ”

Källa: http://www.chinese-chengyu.com/about-chengyu-idioms
Min översättning.

Annonser

Den här bloggen kommer att handla om…

…min kandidatuppsats i socialantropologi vid Lunds universitet. Den kommer troligtvis fungera som ett sätt att få ut information till er där ute men också ett sätt för mig att slipa på mina egna argument och hypoteser. Jag blir extra glad om du kommenterar när du inte håller med mig eller håller med mig eller kan erbjuda mig en ny vinkling jag själv inte upptäckt.

Det område jag valt för min uppsats är den kinesiska affärskulturen, ett brett område som jag behöver dela upp i bitar och analysera var för sig för att bidra med förståelse till de olika fenomen inom begreppet kultur.

Antropologi är en tvärvetenskaplig disciplin och fokus ligger på människors beteende, vilket gör att jag ”sniffar” i teorier som rör allt från ekonomi, gåvor, makt, auktoritet till riter och symboler och mycket annat. Det känns spännande och utmanande på samma gång och när jag tvekar på om jag kommer klara av uppgiften brukar jag tänka, att om flera miljoner andra människor har klarat av skriva en kandidatuppsats, kan även jag klara det. Tova, min handledare, sa klokt vid vårt första möte: ”Se det som en förlängd tenta och inte som en kandidatuppsats”. Det var en förlösande mening för mig. Tack för det, Tova!

Den 13 januari 2012 ska jag lägga fram min uppsats för opponering. Den dagen är även min födelsedag och jag hoppas på en riktigt värdefull present, en godkänd väldigt stor tenta.

I alla fall, välkomna på resan för de som vill hänga med!