Vad tycker du?

Jag uppehåller mig vid boken Att göra affärer i dagens Kina i ännu ett inlägg.

Slutsats 1 (av en av författarna): Förtroende är väldigt viktigt i Sverige och har säkert med det hårda klimatet att göra.

Slutsats 2 (samma författare): Planering är viktigt i Sverige och klimatet kan spela en roll i detta.

Ja, vad säger du om dessa slutsatser? Har han hämtat inspiration från kulturekologiskerna, Marvin Harris och kulturmaterialismen eller Marxs materialistiska teorier? Jag är nyfiken på att lyssna.

Annonser